Biệt Thự Vũng Tàu 01

Biệt Thự Vũng Tàu 01

 

<địa chỉ>

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Năm hoàn thành:
         Năm 
Diện tích khu đát:
         m2
Diện tích xây dựng:
      m2
Người thực hiện:

        ARES construction

Đơn vị hợp tác:

 

 

 

 

 

- Diện tích                                                                              : 200 x 200 m2

- Chu vi                                                                                  :300

- Có hồ bơi

 

CÁC bài viết liên quan

Call: 0903 02 6566